Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovació de convocatòria i bases que han de regir la selecció d’una plaça de Personal d’oficis

Per acord del Ple de l’Ajuntament de Bassella, de data 2 de juny de 2021, es va aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs- oposició lliure, d’una plaça vacant a la plantilla de personalde Personal d’oficis per proveir un lloc de treball d’Oficial 1a de la Brigada de manteniment, en règim de personal laboral fix, inclosa en l’escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, Grup E Agrupacions Professionals), així com procedir a la seva publicació. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC.

DILLUNS 19 JULIOL 2021

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de juliol (inclòs).

Bases publicades íntegrament al:

- BOP NÚM. 116 de data 17 de juny de 2021

- i, a l'e-TAULER.

Trobareu tota la informació i documentació a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Bassella a l'apartat Convocatòries de personal.

Fitxers adjunts

Document Actions