Dimarts, 19 De Gener De 2021
Plaça de l'Ajuntament, 1 -Ogern-, Bassella - 25289 Telèfon: 973462724/689042579 Fax: 973462724
ajuntament@bassella.ddl.net

Perfil del Contractant

En compliment del que disposa l'art. 53 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic es fa públic el perfil del contractant que es pot veure a la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Podeu accedir-hi clicant  aquí.

... + info

Mapa Web