Dijous, 13 De Agost De 2020
Plaça de l'Ajuntament, 1 -Ogern-, Bassella - 25289 Telèfon: 973462724/689042579 Fax: 973462724
ajuntament@bassella.ddl.net

Pla millora urbana PMU-1 Torrent del Baell

21/12/2017

nova informació pública PMU-1 Torrent del Baell
Mitjançant acord del Ple de data 20 de desembre de 2017, es va acordar sotmetre a nova informació pública el Pla de Millora Urbana: PMU-1 (Torrent de Baell-Ogern), diniciativa municipal, donat que es modifica el sistema dactuació, pel termini dun mes a comptar d'ençà de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a làmbit municipal, al Tauler dAnuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de lAjuntament, a lefecte que es puguin presentar les al·legacions i / o reclamacions que es tinguin per convenients, podent-se consultar el mateix a les oficines de lAjuntament de Bassella, a la Carretera C-14 Km. 134, de dilluns a divendres de 9:30 a 15:00 hores i el dimecres de 16:00 a 20:00,  i al següent enllaç: https://www.seu-e.cat/web/bassella/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme/pla-de-millora-urbana-pmu-1-torrent-del-baell-ogern-183
Mapa Web