Dissabte, 23 De Juny De 2018
Ctra. C-14 km. 134, Bassella - 25289 Telèfon: Telèfon: 973462724/689042579 Fax: Fax: 973462724
ajuntament@bassella.ddl.net

Anuncis

16/03/2009

informació pública expedient activitatsEn data 11 de febrer de 2009 el Sr. Joan Solà Pla, amb NIF 39293770-H amb domicili a Pl. Sant Magí, 4 de Solsona, en nom propi, ha presentat en aquest Ajuntament sol·licitud d'autorització ambiental per l'activitat d’explotació ramadera porcina que s'ha d'ubicar a la finca Vilaplana d’Ogern d’aquest municipi.
D'acord amb l'article 31 del Decret 136/1999, se sotmet a informació veïnal per un termini de 10 dies. Els interessats poden consultar l'expedient i formular les al·legacions que estimin oportunes.
Bassella, 16 de març de 2009
L'alcaldeCercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web