Dimarts, 19 De Gener De 2021
Plaça de l'Ajuntament, 1 -Ogern-, Bassella - 25289 Telèfon: 973462724/689042579 Fax: 973462724
ajuntament@bassella.ddl.net

Història

Presentació del Muncipi

Foto

Bassella és el municipi situat més al sud de l'Alt Urgell. El terme abraça el territori comprès, de nord a sud, entre la serra d'Oliana i la del Pubill i, d'est a oest, entre el tossal de la Llena i les muntanyes de la Clua. Dins del municipi, el Segre rep les aigües de la Ribera Salada i les del riu de Madrona.

En època medieval, el bisbe d'Urgell era senyor de la Clua i Castellnou, mentre que Altés i Serinyana pertanyien als senyors de Josa.

Travessen el terme les carreteres generals C-14, de Lleida a Adrall, i L-26, de Solsona a Bassella.

La base econòmica és l'agricultura i la ramaderia. La major part de les terres de conreu és de regadiu, on és important la producció de patates. Al secà es cultiva ordi, blat i civada. Hi ha algunes explotacions de bestiar vacú, oví i porcí. En el municipi existeix una empresa d'esports d'aventura.

El nucli de població més important, quant a nombre d'habitants i activitat socioeconòmica, és Ogern, situat a llevant del municipi, prop del límit amb el Solsonès. Els altres pobles del municipi són Altés, Aguilar, Bassella,la Clua, Guardiola de Segre, Mirambell i Serinyana.

Presentació i situació (extret de l'Enciclopèdia Catalana)

Foto

D'una extensió de 70,80 km2, el terme municipal de Bassella és el més meridional de la comarca, tascó entre la Noguera i el Solsonès. Dit antigament Castellnou de Bassella, el terme s'estén a banda i banda del Segre, des de la serra d'O1iana al NE fins a la del Pubill a migdia. La major extensió de territori és a 1'esquerra del riu, on ocupa tota la conca inferior de la Ribera Salada, que desguassa al Segre prop del poble de Bassella. Així, neixen sota la serra d'01iana (els Tambors de Rof, 971 m) la rasa de la Codina i la de Tapioles, i els barrancs de Canalots, de Serenyana i dels Picons, que formen el Baell o barranc de Coscollola; tots aquests rierols desguassen a la Ribera Salada per la dreta dins el terme de Bassella. També per 1'esquerra, sota mateix de la Ribera Salada, aboca les seves aigües al Segre el barranc de Passarella o torrent de Riudalbars, alimentat en gran part per diversos torrents que drenen els vessants septentrionals de la serra de Cavallol. Més aigua avall encara desguassa al Segre la ribera de Madrona. La part de la dreta del Segre comprèn diversos torrents menors, com les rases de la Pastera, de la Canal i de Campabadal, i el torrent de Sant Mare, que baixen de la serra de Sant Mare i es nodreixen de diverses deus. El municipi de Bassella és un dels més afectats per l'actual construcció del pantà de Rialb, que ha de negar fins a la cota 435, per la qual cosa no solament el regadiu sinó també 1'actual cap de municipi, el poble de Bassella, restarà negat sota les aigües. També seran directament afectats els pobles d'Aguilar, Castellnou de Bassella i una part de la Clua d'Aguilar, a més de diversos masos, com Peret, Campabadal, cal Guerxo o cal Perotillo. El terme comprèn també els pobles d'0gern, Altés, Guardiola de Segre, la caseria de Mirambell, el despoblat de Serenyana, 1'enclavament de Sant Mer, 1'antiga parròquia de la Salsa, i nombrosos masos com el de la Portella, el Masuco, la Codina, Argelagoses, el Puit i Vilaplana, entre altres. El pantà susdit ha obligat a modificar i millorar el tracat de les dues carreteres que constitueixen 1'eix de les comunicacions del municipi: la C-1313 de Lleida a Puigcerdà, paral•lela al Segre per 1'esquerra, i la local de Solsona a Bassella.

Mapa Web